Priser kiropraktorbehandling

Førstegangskonsultasjon: 750 kr
Oppfølgende behandling: 550 kr

Priser fysioterapi

Førstegangskonsultasjon: 730 kr
Oppfølgende konsultasjon: 530 kr

Priser massasje/ muskelterapeut

25 minutter: 670 kr
50 minutter: 1070 kr
70 minutter: 1300 kr

Priser akupunktur

Førstegangskonsultasjon: 690 kr
Oppfølgende behandling: 470 kr

Avbestillingsvilkår (Avbestilling, ubenyttet time og flytting av timer).
Avbestilling eller endring av time må skje senest 24t i forkant av timen, i klinikken sine åpningstider. Inne på vår online booking kan du selv endre å avbestille timer hele døgnet. Ubenyttet time blir fakturert i sin helhet. Betaling må gjøres opp etter hver behandling dersom ikke annet er avtalt med behandler.

Forsikringspasienter

Vi tar i mot forsikringspasienter. Mange har forsikring gjennom jobb, eller privatforsikring som dekker kiropraktorbehandling. Vi har avtale med Gjensidige, Storebrand, Hjelp24, If/ Nordic Netcare, Falck og flere andre forsikringsselskaper.

Dersom du ikke kan møte til timen din må denne avbestilles eller endres 24 timer i forveien. Timer som ikke er avbestilt før denne fristen må betales i sin helhet.

Trygderefusjon:

Undersøkelse og behandling hos kiropraktor er stønadsberettiget. Stønaden er 157 kroner for førstegangsundersøkelse og 72 kroner per behandling, som betyr at din egenandel for behandling hos kiropraktor blir lavere. Stønad gis uavhengig av om pasienten oppsøker kiropraktor direkte eller er henvist fra lege. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningene, men enkelte kan få dekket reiseutgifter til kiropraktor med pasientreiser, se http://www.pasientreiser.no/.

Bedriftsavtaler:

Undersøkelser gjort av SINTEF viser at en dag sykemelding koster norske bedrifter i snitt 2980,- per dag og vi vet at 46 prosent av det totale sykefraværet er direkte relatert til muskel- og leddplager.

Ønsker din bedrift avtale for deres ansatte? Vi kan tilby kort ventetid og tilrettelagt behandling. Ta kontakt for tilbud.

For studenter:

Er du tilknyttet Studentsamskipnaden (SSN) i Sørøst Norge kan du få dekket utgifter til kiropraktor- og fysioterapibehandling ved Styrk helse.

Les mer på SSN sine nettsider her

Er du usikker på om dette gjelder deg? Ta kontakt med SSN på telefon 31 00 90 00