Albue smerter 

 

Tennisalbue – lateral epikondylitt 

Tennisalbue – musearm – lateral epikondylitt. Kjært barn har mange navn. Dette er en av de vanligste årsaken til smerter i albuen og forårsakes som regel av for mye statisk eller repetitiv bruk over tid. Eksempler på dette kan være PC/kontorarbeid eller mye bruk av hammer eller skrutrekker.

 

Med tennisalbue oppstår det en betennelse i musklene som utfører ekstensjonsbevegelse på håndleddet. Altså bøye håndleddet bakover. Disse musklene går fra håndleddet og fester i det vi kaller den laterale epikondylen på utsiden av albuen.

 

Symptomene man opplever er smerter på utsiden av albuen som blir gradvis verre over tid og er som regel verre ved statisk bruk eller øvelser der du aktivt bruker musklene i underarmen som å gripe, skru eller skrive. Smerten er som regel verst ved yttersiden av albuen men kan bre seg mot underarmen. I noen tilfeller ser man også utstrålende smerter til fingrene. 

 

Diagnostisering av lateral epikondylitt skjer basert på en historie og en klinisk undersøkelse. Det er sjeldent behov for MR eller røntgen. Våre kiropraktorer og fysioterapeuter ved Styrk Helse Kiropraktorsenter i Lier og Drammen vil hjelpe deg med både undersøkelse og behandling av dette.  

 

Behandlingen vil være individuelt tilpasset men ofte ser man best effekt ved å undersøke/behandle hele veien fra nakke -> skulder -> albue -> håndledd da disse jobber tett sammen. I noen tilfeller kan stivheter i nakken også påvirke utstråling og smerter i armen.

 

Trykkbølgebehandling i kombinasjon med hjemmeøvelser er ofte effektivt. Vi har tilbud om dette på alle våre klinikker, både i Drammen og Lier. Akupunktur har også vist seg og være effektivt i noen tilfeller noe vi kan tilby ved våre klinikker. 

 

Golf albue – Medial epikonylitt 

Golfalbue karakteriseres med smerter på innsiden av albuen. Dette er muskler man bruker hvis man bøyer håndleddet innover (fleksjon) eller skru i motsatt retning av klokka. 

 

Smerten kan oppstå ved repetitiv bruk over tid, som ved golf eller idretter der man kaster mye. Som oftest er smerten lokalisert til innsiden av albuen men den kan bre seg videre ned mot underarmen og i noen tilfeller stråle til fingrene. 

 

På lik linje med tennisalbue vil behandlingen være individuelt tilpasset men ofte ser man best effekt ved å undersøke/behandle hele bevegelse kjeden fra nakke -> skulder -> albue -> håndledd da disse jobber tett sammen. I noen tilfeller kan stivheter i nakken også påvirke utstråling og smerter i armen.

 

Trykkbølgebehandling i kombinasjon med hjemmeøvelser er ofte effektivt. Vi har tilbud om dette på alle våre klinikker, både i Drammen og Lier. Akupunktur har også vist seg og være effektivt i noen tilfeller noe vi kan tilby ved våre klinikker. 

 

Håndledd- og hånd Smerter 

 

karpal tunnel syndrom – Carpal tunnel syndrome 

Karpal tunnel syndrom forårsaker utstrålende smerter i 1-3rd finger samt svakhet i fingrene/grepet. 

 

Årsaken til karpal tunnel syndrom er et press på nervus medianus som ligger i karpal tunnel som igjen ligger i håndleddet. Dette er en av de vanligste nervekompresjonene vi ser i klinikken. Som oftest oppstår det i alderen 45-60 år men gravide kan også være mer utsatte. 

 

Det er ikke alltid man har en kjent årsak til karpal tunnel syndrom men man vet at mennesker med yrker/hobbyer der man bøyer håndleddet mye er mer utsatt. Eksemelvis hvis man maler. . 

 

Typisk  presentasjon med karpal tunnel syndrom er smerter eller nummenhet i 1-3rd finger, ofte verre på natten. Noen kan få følelse av at hele hånden er nummen. Flere føler seg svak i grepet og gjerne at de kan glipper ting de skal løfte som for eksepel kaffekoppen. Noen vil føle bedring ved å riste på hånden. 

 

Karpal tunnel syndrom diagnostiseres bassert på funn ved en grundig undersøkelse men i noen tilfeller er det behov for MR eller måling av nerveaktivitet (EMG). Våre kiropraktorer og fysioterapeuter vil i så tilfelle hjelpe deg videre her. 

 

Det er studier som tilsier at manuell behandling kan ha effekt på karpatl tunnel syndrom. Behandlingen vil da bestå av å myke opp leddene i håndleddet samt øvelser for å tøye nerven. Både våre kiropraktorer og fyioterapeur kan hjelpe deg her. 

 

Hvis det ikke viser seg å ha noen effekt på manuell behandling er operasjon en siste utvei. 

 

Slitasjegikt 

Slitasjegikt i fingre og håndledd er noe vi ser mye av i en klinisk hverdag. På generelt grunnlag er nok dette den mest vanlige årsaken til smerter i leddene og faktisk kan man se slitasjegikt på så og si alle over 65 år. Det er riktignok veldig mange som har slitasjegikt uten å ha vondt. 

 

Fingerene og tommelleddet er ofte utsatt. 

 

Man vet ikke så mye om hvorfor noen får mer slitasjegikt enn andre, men man kan si med sikkerhet at et ledd som tidligere er utsatt for skade har større sannsynlighet for å få slitasjegikt i seg senere. 

 

Typisk presentasjon ved slitasjegikt er gradvis forverrede smerter i fingrene over tid som blir verre med aktivitet og bedre med hvile. Ofte er plagene verst på morgene og bedrer seg utover formiddagen. 

 

Slitasjegikt kan sees på røntgen. Våre kiropraktorer kan henvise deg til vurdering for dette. 

 

Hvis leddene er stive ved undersøkelse kan det være effektivt å få mobilisert leddene for å lindre smerter. Både kiropraktorene våre og fysioterapeutene våre kan hjelpe deg her. Du vil også få tips om hvilke tiltak du selv kan gjøre, inkludert gode hjemmeøvelser tilpasset dine plager.