Årsakene til nakkesmerter kan være mange. Det er derfor viktig å starte med en korrekt diagnose for dine plager. Styrk Helse kiropraktorsenter har et tverrfagelige team med kiropraktor, fysioterapeut, muskelterapeut og akupunktør lokalisert i Drammen og Lier (Lierbyen og Åskollen). De er eksperter på feltet og klare til å hjelpe deg til en bedre hverdag.

På verdensbasis utføres det over 10 millioner besøk hos helsepersonell årlig grunnet nakkesmerter (1) og 50% av befolkningen vil oppleve nakkesmerter en eller flere ganger i løpet av livet (2,3).

Slitasje i nakken
Med slitasje i nakken snakkes det oftest om aldersrelaterte endringer i nakken. Dette kan i noen tilfeller gi stråling i en arm hvis det irriterer på en nerve. Symptomene man kjenner er som oftest stivhet og smerte i nakken som bygger seg opp over tid. I noen tilfeller kan man også utvikle nakkehodepine eller nakkesvimmelhet (1)

Røntgen er ofte den beste bildemodaliteten for å evaluere nivå av slitasje. Det skal nevnes at veldig mange som har slitasje ikke har vondt (2). Det er derfor viktig å se bildene dine sees i en klinisk sammenheng. Vår kiropraktor eller fysioterapeut ved Styrk Helse Åskollen (Drammen) og Lier (Lierbyen) vil hjelpe deg her.

Majoriteten av de som er plaget med nakkesmerter grunnet slitasje har god effekt på behandling hos kiropraktor og fysioterapeut. (3, 4)

Nakkeprolaps
Nakkeprolaps kan oppstå av en akutt skade men oftest er det et resultat av feilbelastning over tid.(1). MR kan ofte vise asymptomatiske nakkeprolapser det er derfor viktig at dine bilder blir tolket av autorisert helsepersonell og sett i sammenheng med dine plager. Asymptomatiske nakkeprolapser er observert i så mye som 63% av alle over 40 år og skal
da ikke behandles. (2)

Nakkeprolaps er den 2nd mest vanlige årsaken til utstrålende smerter fra nakken. Den vanligste årsaken er slitasje i nakkevirvlene (3, 4). Ved nakkeprolpas er 95% av tilfelle i nedre nakke i leddene C5-6 eller C6-7. (5). Vanlige symptomer ved nakkeprolaps er nakkesmerter med utstrålende smerter i armen. I noen tilfeller er det kun smerter i arm med ingen eller milde nakkesmerter. (6)

Ved mistanke om nakkeprolaps vil enten fysioterapeuten eller kiropraktoren ved styrk Helse kiropraktorsenter Åskollen og Lierbyen utføre en nevrologisk undersøkelse på deg. I noen tilfeller det behov for MR. (7) Dette kan henvises av din kiropraktor.

Behandling ved nakkeprolaps er ofte en kombinasjon av muskulær behandling, traksjon av nakken(8-10) og/eller manipulering (13-15) av leddene i nakken. Både behandling hos kiropraktor og fysioterapeut kan hjelpe deg. I noen tilfeller vil pasienter også oppnå smertelindring ved bruk av betennelsesdempende medisin.

Låsing i nakken
Med låsing i nakken mener vi redusert bevegelighet i ett eller flere ledd (1). Dette fører ofte med seg lokale nakkesmerter uten utstrålende smerter. Årsaken til låste/stive nakkeledd er akutt belastning eller repetitiv belastning over tid (2). Symptomene er som regel lokal smerte og stivhet. Smerten økes ofte ved bruk av nakken eller ved aktivitet (3). De kan også føre med seg cervikogen hodepine og cervikogen svimmelhet.

For ukomplisert nakkesmerter er kiropraktisk manipulering av nakkevirvlene anbefalt i kombinasjon med muskulær behandling og øvelser (4) Manipulering av nakken har vist seg være veldig effektivt b de med akutte og kroniske smerter sammenlignet med andre typer behandling (5-7). Det er også viktig å trene regelmessig og unngå posisjoner som du kjenner forverrer smerten din.

Det er viktig at du oppsøker en seriøs behandler som kan finne årsaken til dine nakkesmerter. Kiropraktorene og fysioterapeuten være i Lierbyen og Drammen vil hjelpe deg her.

Akutt torticollis
Torticollis er når musklene trapesius og sternomastoideum ufrivillig trekker seg sammen. Dette fører med seg nakkesmerter og redusert bevegelighet i nakken. Tilstanden oppstår brått og uten forvarsel, typisk hos barn og ungdom. Nakkebevegelse er da veldig smertefullt.

Bildediagnostikk med røntgen eller MR er sjelden nødvendig med torticollis. Det vurderes kun hvis det har vært en kjent skade. Diagnosen blir derfor satt basert på historie og funn ved undersøkelse.

Behandling består ofte av muskulær behandling til gjelden muskler og kiropraktisk manipuliering hvis det er låste ledd i nakken. Hjemmeøvelser for å strekke de involverte musklene er anbefalt. Du vil få dette av din behandler hos Styrk Helse Kiropraktorsenter.

Referanser
Introduksjon

1. Riddle DL, Schappert SM. Volume and characteristics of inpatient and ambulatory medical care for neck pain in the United States: data from three national surveys. Spine. 2007 Jan 1;32(1):132-40. Link
2. Bovim G, Schrader H, Sand T. Neck pain in the general population. Spine. 1994
Jun;19(12):1307-9. Link
3. Hult L. Cervical, dorsal and lumbar spinal syndromes. Acta Orthop Scand 1954;17(suppl):175–277.

Nakkeprolpas
1. Yeung JT, Johnson JI, Karim AS. Cervical disc herniation presenting with neck pain and contralateral symptoms: a case report. Journal of medical case reports. 2012 Dec;6(1):166.Link
2. Healy JF, Healy BB, Wong WH, Olson EM. Cervical and lumbar MRI in asymptomatic older male lifelong athletes: frequency of degenerative findings. Journal of computer assisted tomography. 1996 Jan 1;20(1):107-12. Link
3. Radhakrishnan K, Litchy WJ, O’Fallon WM, Kurland LT. Epidemiology of cervical radiculopathy: a population-based study from Rochester, Minnesota, 1976 through 1990.
Brain. 1994 Apr 1;117(2):325-35. Link
4. Murphy DR. Herniated disc with radiculopathy following cervical manipulation: nonsurgical management. The Spine Journal. 2006 Jul 1;6(4):459-63. Link
5. Constantoyannis C, Konstantinou D, Kourtopoulos H, Papadakis N. Intermittent cervical traction for cervical radiculopathy caused by large-volume herniated disks. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 2002 Mar 1;25(3):188-92. Link
6. Kramer J. Intervertebral Disk Diseases. Causes, Diagnosis, Treatment and Prophylaxis. George Thieme Verlag, Stuttgart Year Book, Medical Publishers Inc; 1981.
7. Kramer J, Rivera CA, Kleefield J. Degenerative disorders of the cervical spine. Rheum Dis
Clin North Am. Aug 1991;17(3):741-55.
8. Sowa GA, Agarwal S. Motion exerts a protective effect on intervertebral discs. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2006 Mar 1;85(3):246-7. Link
9. Guehring T, Omlor GW, Lorenz H, Engelleiter K, Richter W, Carstens C, Kroeber M. Disc distraction shows evidence of regenerative potential in degenerated intervertebral discs as evaluated by protein expression, magnetic resonance imaging, and messenger ribonucleic acid expression analysis. Spine. 2006 Jul 1;31(15):1658-65. Link
10. Browder DA, Erhard RE, Piva SR. Intermittent cervical traction and thoracic manipulation for management of mild cervical compressive myelopathy attributed to cervical herniated disc: a case series. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2004 Nov;34(11):701-12. Link
13. Senstad O, Leboeuf-Yde C, Borchgrevink C. Frequency and characteristics of side effects of spinal manipulative therapy. Spine. 1997 Feb 15;22(4):435-40. Link
14. Saal JS, Saal JA, Yurth EF. Nonoperative management of herniated cervical intervertebral disc with radiculopathy. Spine. 1996 Aug 15;21(16):1877-83. Link
15. BenEliyahu DJ. Disc herniations of the cervical spine. AJCM. 1989;2(3):93-100.

Låsing i nakken
1. Peterson DH, Bergmann TF. Chiropractic technique: principles and procedures. Mosby Incorporated; 2002.
2. Lewit K. Manipulative therapy: Musculoskeletal medicine. Elsevier Health Sciences; 2009 Sep 16. Link
3. Clair DA, Edmondston SJ, Allison GT. Physical therapy treatment dose for nontraumatic neck pain: A comparison between 2 patient groups. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2006 Nov;36(11):867-75. Link
4. Whalen W, Farabaugh RJ, Hawk C, Minkalis AL, Lauretti W, Crivelli LS, Wyatt L, Sheppard M, Walters SA. Best-Practice Recommendations for Chiropractic Management of Patients With Neck Pain. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2019 Dec 20. Link
5. Bronfort G, Haas M, Evans RL, Bouter LM. Efficacy of spinal manipulation and mobilization for low back pain and neck pain: a systematic review and best evidence synthesis. The spine journal. 2004 May 1;4(3):335-56. Link
6. Vernon H, Humphreys K, Hagino C. Chronic mechanical neck pain in adults treated by manual therapy: a systematic review of change scores in randomized clinical trials. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 2007 Mar 1;30(3):215-27. Link
7. Hurwitz EL, Aker PD, Adams AH, Meeker WC, Shekelle PG. Manipulation and mobilization of the cervical spine: a systematic review of the literature. Spine. 1996 Aug 1;21(15):1746-59. Link

Slitasje i nakken
1. Liu TH, Liu YQ, Peng BG. Cervical intervertebral disc degeneration and dizziness. World journal of clinical cases. 2021 Mar 26;9(9):2146. Link
2. Wang XR, Kwok TC, Griffith JF, Yu BW, Leung JC, W ng YX. Prevalence of cervical spine degenerative changes in elderly population and its weak association with aging, neck pain, and osteoporosis. Annals of translational medicine. 2019 Sep;7(18). Link
3. Kjaer P, Kongsted A, Hartvigsen J, Isenberg-J rgensen A, Schi ttz-Christensen B, S borg B, Krog C, M ller CM, Halling CM, Lauridsen HH, Hansen IR. National clinical guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset neck pain or cervical radiculopathy. European Spine Journal. 2017 Sep 1;26(9):2242-57. Link
4. Theodore N. Degenerative Cervical Spondylosis. New England Journal of Medicine. 2020 Jul 9;383(2):159-68. Link