Skuldersmerter

Skulderen er det mest komplekse leddet vi har i kroppen. For å sette en riktig diagnose ved skulderplager er det viktig med en nøye undersøkelse av dine plager. Vi har kiropraktorer og fysioterapeuter i Lier og Drammen som kan hjelpe deg her.

Vi vil her prøve å ta deg gjennom de vanligste årsakene til smerter i skulderen.

 Image by @kjpargetr on Freepik

Skulder impingement, skadet støttemuskulatur / rotator cuff muskulatur

Dette er utvilsomt de skulderplagene vi ser mest av i klinikken både hos yngre og eldre. Det kan være idrettsutøvere, mennesker med fysisk arbeid, kontorarbeidere og eldre.

Skulder impingement oppstår da senere eller slimposer havner i klem inne i skulderen. En klinisk undersøkelse vil oftest avdekke årsaken til skulder impingement. Videre vil behandling hos kiropraktor eller fysioteraput i de fleste tilfeller kunne hjelpe deg. Typisk vil man kjennes stikkende smerter i skulderen da man tar på en genser eller skal strekke seg for etter sikkerhetsbelte i bilen.

Ofte er det skadet rotator cuff muskulatur som havner i klem. Rotator cuff muskulaturen er skulderen sin støttemuskulatur. Den består av de 4 musklene supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis. 

Skadet rotator cuff muskulatur kan komme av akutt traume men oftest er det flere faktorer som utvikler seg over tid. Vi snakker da om repetitiv belastning eller for lite bruk over tid. Man kan også utvikle slitasje i disse senene. Akutte skader kan komme fra fall, et hardt kast eller et drag i skulderen. Ofte får man en sensasjon av svakhet eller at noe revner. Den kroniske utvikler seg mer over tid. Smertebildet er ofte likt. Smertebildet er i hele skulderen men verst i fremtiden. Det vil ofte være vanskelig å ta armen ut til siden. 

 

Skadet kragebein og Acromioclavicularleddet.

Acromioclavicularleddet er leddet mellom kragebeinet og skulderen. Skader til dette leddet har som regel opphav i en skade, da gjerne et fall hvor man har landet på skulderen. Vanligst ser vi dette i forbindelse med idrettsskader.

Alvorlighetsgraden av en skade på dette leddet er målt i grad 1 til grad 3 etter hvor stor andel av leddbåndene som er røket. Ved grad to og grad tre vil man ofte se at kravebenet har løftet seg oppover. 

Skadet kraveben blir som regel plukket opp ved undersøkelse. Typisk er det hevelse og smerter ved palpasjon over leddet, og often kan man se at beinet har hevet seg litt oppover. Det er oftest smerter ved bevegelse av skulderen men verst da man tar armen mot motsatt skulder. 

Røntgen er å foretrekke relativt raskt etter skade. Man vil da se om det er leddet som er skadet eller om det faktisk er et brudd i kragebeinet. 

I majoriteten av tilfellene er det ikke behov for kirurgi. Behandlingen er da hvile, med armen i fatle, før man begynner med lette øvelser og gradvis tilbakeføring til daglig aktivitet og bruk. Tiden for å bli bra etter en slik skade kan variere fra 10-64 dager. Dette spørs på skadeomfang. 

Våre fysioterapeuter i Lier og Drammen vil være tilgjengelig for å hjelpe deg med program til opptrening.

 

Frozen shoulder – adhesiv kapsulitt

Frozen shoulder kan være svært smertefullt og oftest har man veldig lite bevegelse i skulderleddet. 

Vi deler tilstanden opp i 4 faser. Ved fase 1 har man oftest kun stikkende smerter ved maks leddutslag. Fase 2 går man inn i den smertefulle fasen da man gradvis mister bevegeligheten mer og mer. Fase 3 er den “frossne” fasen, her er det mye smerter og veldig lite bevegelighet i leddet. Det er også mye smerter på natten. Fase 4 har man stadig bedre bevegelighet og mindre smerter. 

2-5% av befolkninga utvikler frozen shoulder i løpet av livet og man har vesentlig større sannsynlighet for å få det hvis man har diabetes. Vanligvis kommer det i en alder av 40-64 år. 

Som oftest trenger man ikke bildediagnostikk for å bekrefte frozen shoulder men er man i tvil ved undersøkelse kan det bekreftes med et MR bilde. 

Konservativ behandling, i kombinasjon med manuell behandling bestående av mobilisering av skulderledd, arbeid på rundtliggende muskler og øvelser har vist seg å ha effekt for økt bevegelighet og smertereduksjon.

 

Uansett årsak til skuldersmerten din vil våre kiropraktorer og fysioterapeuter i Drammen og Lier vil kunne hjelpe deg med undersøkelse, behandling og eventuell henvisning til MR. Ta kontakt med oss på telefon 32178181 om du har noen spørsmål. 

 

       Skrevet av: Kiropraktor Fredrik Tidemann-Andersen

       Ved spørsmål om dine plager kan Fredrik kontaktes på tlf. 32 17 81 81 eller post@styrkhelse.no