Vi diagnostiserer og behandler muskelskjelettlidelser

Fokuset vårt er at du skal få en helhetlig vurdering og en behandlingsplan med oppfølging & råd for hvordan du best kan ivareta din egen helse. Velkommen til våre avdelinger i Lierbyen og Åskollen.

Bestill time online

Her kan du selv bestille og endre din time.

Styrk Helse

Lierbyen kiropraktrosenter ble etablert i 2015 av Fredrik Tidemann-Andersen. I 2019 endret klinikken navn til Styrk helse. Klinikken består av kiropraktoer, fysioterapeut, muskelterapeut og massør.

Fokuset vårt er et tverrfagelig sammarbeid der du skal få en helhetlig vurdering av dine plager, samt en behandlingsplan med oppfølging & råd for hvordan du best kan ivareta din egen helse.