Vi diagnostiserer og behandler muskelskjelettlidelser

Fokuset vårt er at du skal få en helhetlig vurdering og en behandlingsplan med oppfølging & råd for hvordan du best kan ivareta din egen helse. Velkommen til våre avdelinger i Lierbyen og Åskollen.

Bestill time online

Her kan du selv bestille og endre din time.

Styrk Helse

Lierbyen kiropraktorsenter ble etablert i 2015 av Fredrik Tidemann-Andersen. I 2019 endret klinikken navn til Styrk helse kiropraktorsenter. Klinikken består av kiropraktorer, fysioterapeut, muskelterapeut og akupunktør.

Fokuset vårt er et tverrfaglig samarbeid der du skal få en helhetlig vurdering av dine plager, samt en behandlingsplan med oppfølging og råd for at du best kan ivareta din egen helse.